Obor činnosti

Zpracování projektové dokumentace k odnětí ze zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF provádím od roku 2008.

Věnuji se problematice zpracování dokumentace k vynětí ze ZPF v jejím celém rozsahu, tedy od zajištění podkladů a potřebných vyjádření po samotné vyhodnocení odnětí. Součástí těchto prací jsou mapové podklady a výstupy požadované v rozsahu dle platné legislativy, průzkum terénu a zjišťování hloubky ornice v místě záboru (nikoli pedologický rozbor, ten mohu také připravit, není však nezbytně nutný k dokumentaci k odnětí ze ZPF), výpočty odvodů za odnětí ze ZPF v případě jejich předepsání, předběžnou bilanci skrývky ornice, návrh jejího uložení do deponií a případně také plán rekultivace, pokud bude půda odnímána ze ZPF dočasně a pozemky budou poté vraceny k původním účelům.

Hlavní nabídka těchto stránek tedy je:
• odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF

Dále mohu nabídnout:
• pedologické průzkumy
• projektování pozemkových úprav

Neposkytuji služby v oboru odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Další náplní činnosti, kterou provozuji již od roku 1995, je projektování pozemkových úprav, jsem autorizovaným projektantem. V této oblasti spolupracuji především s geodetickými firmami se záběrem po celé České republice.

Každá zakázka je individuální a vyžaduje také osobní přístup a jednání se zákazníkem. Zásadou je nalezení optimálního a levného řešení, přirozeně s ohledem na životní prostředí a ochranu půdního bohatství.

Jeden komentář: Obor činnosti

  1. Tomáš Blahovec napsal:

    Dobrý den,
    měli bychom zájem o vypracování žádosti k vyjmutí ze ZPF.
    Jedná se o pozemky v k.ú. Blatnice u Nýřan [605301] č.parc. 459/20, část č.parc. 459/3 a část č. parc. 459/11.

    Předem děkuji za zprávu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *