Obor činnosti

Zpracování projektové dokumentace k odnětí ze zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF provádím od roku 2008.

Věnuji se problematice zpracování dokumentace k vynětí ze ZPF v jejím celém rozsahu, tedy od zajištění podkladů a potřebných vyjádření po samotné vyhodnocení odnětí. Součástí těchto prací jsou mapové podklady a výstupy požadované v rozsahu dle platné legislativy, průzkum terénu a zjišťování hloubky ornice v místě záboru (nikoli pedologický rozbor, ten mohu také připravit, není však nezbytně nutný k dokumentaci k odnětí ze ZPF), výpočty odvodů za odnětí ze ZPF v případě jejich předepsání, předběžnou bilanci skrývky ornice, návrh jejího uložení do deponií a případně také plán rekultivace, pokud bude půda odnímána ze ZPF dočasně a pozemky budou poté vraceny k původním účelům.

Hlavní nabídka těchto stránek tedy je:
• odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF

Dále mohu nabídnout:
• pedologické průzkumy
• projektování pozemkových úprav

Další náplní činnosti, kterou provozuji již od roku 1995, je projektování pozemkových úprav, jsem autorizovaným projektantem. V této oblasti spolupracuji především s geodetickými firmami se záběrem po celé České republice.

Dokumentaci k odnětí ze ZPF zpracovávám především pro klienty v západních Čechách, zpracovával jsem zakázky na Chebsku, Sokolovsku, nejvíce samozřejmě na Karlovarsku a v okolí Ostrova nad Ohří. Ostatní oblasti jsou především kvůli nákladům na dopravu pro zákazníky nerentabilní.

Každá zakázka je individuální a vyžaduje také osobní přístup a jednání se zákazníkem. Zásadou je nalezení optimálního a levného řešení, přirozeně s ohledem na životní prostředí a ochranu půdního bohatství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *